SÉANADH

An t-eolas atá sa bhunachar seo, is ar an eolas a sholáthair na healaíontóirí féin atá sé bunaithe. Ní thig le POBAL scileanna nó cumas na ndaoine nó na n-eagraíochtaí a liostáiltear sa bhunachar a dheimhniú, agus ní mó ná sin a thig le POBAL cruinneas an eolais a chuirtear ar fáil ann a dhearbhú. Caillteanas dá bhféadfadh tárlú de bharr brath ar an eolas sa bhunachar seo, nó de bharr brath ar ábhar ar bith eile, dá dtiocfaí air fríd úsáid an tsuímh, ní ghlacann POBAL freagracht ar bith as.