Réamhrá

Bhí mé ag coirm cheoil de chuid IMRAM ina raibh Liam Uí Mhaonlaí agus an Brad Pitt Light Orchestra. RéDhamhsa an teideal a bhí ar an choirm cionn is gur amhráin de chuid Van Morrison aistrithe go Gaeilge a bhí á gceol leis an oiread sin paisin is go mbeadh Van confach the Man sona sásta. Bhí na focail Ghaeilge ar scáileáin agus ealaín de chuid Margaret Lonergan ag comóradh aistriúcháin iontacha Gabriel Rosenstock agus Chathail Póirtéir. Agus, ní nach ionadh, chuaigh an gig go mór i bhfeidhm ar an lucht éisteachta.

Bhí sé an-deas ach go háirithe go raibh foghlaimeoirí Gaeilge ón East Belfast Mission i láthair mar, ar ndóigh, is as Sráid Hyndman in oirthear na cathrach do Van é féin agus Bhí siad i measc an tslua ag dul do GLORIA a Bhí mar encore.

Léirigh an choirm i mo bharúil, cé chomh cumhachtach is ata an ceol, an díograis ealaíonta agus an áit lárnach ata ag an Ghaeilge i saol ealaíonta agus samhlaíochta na ndaoine anseo.

Sin an fáth go bhfuil luach iontach leis an suíomh idirlín seo.

Tá na healaíona Gaeilge mar chuid thar a bheith saibhir agus luachmhar dár n-oidhreachta chultúrtha cé nach maith liom an focal sin oidhreacht cionn is go gcuireann sé seanrudaí seanchaite in iúl. Tá an Ghaeilge níos láidre inniu na mar a Bhí sé le cead bliain anuas go hairithe i measc an aosa óig, dream a thabharfaidh an teanga isteach sna céadta atá romhainn le brí agus le fuinneamh na hóige.

Bainfidh siad úsáid as an teanga le sult a bhaint as an saol agus le i a chaomhnú agus a chur chun cinn go dtí nach mbeidh aon chur chun cinn de dhíth agus ní bheidh fágtha ach an sult agus na buntáistí oideachasúla, sóisialta agus intleachtúla a bhaineann leis an domhan a fheiceáil fríd phriosma éagsúil teanga.

Tá POBAL ag déanamh sár-oibre le fada ar son na teanga agus ar son an aosa óig, agus ar son na n-ealaíon-iarrachtaina

Agus ní bheidh a n-iarrachtaí ealaíne teoranta d’amhráin agus den fhilíocht. D’ealaíontóirí na Gaeltachta tá an teanga mar chuid lárnach dá n-eisint, cuid den mheon as a n-eascraíonn a n-ealaín.

Cuirfidh an suíomh idirlín seo daoine aonair agus pobail i dteagmháil le healaíontóirí de gach cineál. In am na déine, is éigin dúinn an t-anam a chothú, féidearthachtaí eile a scrúdú chomh maith le bia a chur ar an tábla.

Tabharfaidh an liosta imeachtaí spreagadh do dhaoine rudaí úr a thriail, an teilifís a mhúchadh ar fheadh oíche nó dhó agus sult a bhaint as an amharclann nó as an ceol bheo. No cuairt a thabhairt ar dhánlann agus ciall éigin a bhaint as a bhfeiceann siad – bíodh an léargas ceanna ag an ealaíontóir nó ná bíodh.

Beidh an suíomh chomh cuimsitheach agus is féidir. Nuair a tá daoine dátheangach – ar a laghad – bíonn siad níos oscailte do chultúir eile agus beidh sé sin le sonrú sa suíomh chomh maith.

tá muid ag dul fríd thréimhse nuair ata ag teip ar an pholaitíocht agus ar an eacnamaíocht agus is éigean níos mó teaghlach a bheith againn leis na healaíona.
Tá an suíomh seo mar chomhartha i dtreo an dóigh i mbeidh muid ábalta rudaí a fheiceáil agus a dhéanamh ar dhóigh éagsúil.