Séamas Mac annaidh

AINM EALAÍONTÓRA/ COMHLACHTA/ GAIRME: Seamas Mac Annaidh Scribhneoir agus scealai;
SEOLADH: 10, Crom Cruaich Way
Beal Cu
Co. Fhear Manach BT93 5EU
RÍOMHPHOST: smccanny@hotmail.com
GUTHÁN: 02866386977
GUTHÁN PÓCA: 07594331681
NASC CHUIG YOUTUBE/MYSPACE/EILE:
GRIANGRA (I) F: PHOTO(S):

COMHAD FUAIME MÁS CUÍ:
CUR SÍOS AR DO SHAOTHAR, AOISGHRÚPAÍ, TAITHÍ, CÁILÍOCHTAÍ:
Tuairim is 20 leabhar scriofa agam; se ursceal agus dha chnuasach gearrscealta i nGaeilge; leabhair staire i mBearla. Sasta ceardlann scribhneoireachta a chur ar fail do scoileanna no do dhaoine fasta.
Mar scealai deanaim seisiuin scealaiochta le haghaidh aoisghrupai eagsula, o na naionain go seandaoine.
AN BHFUIL TÚ SÁSTA TAISTEAL, MÁ TÁ, CÉ COMH FADA? Sasta taisteal ar fud na tire agus thar lear.
AN BHFUIL IMRÉITEACH GARDAÍ (26 CHONTAE) / BASIC DISCLOSURE NÓ DAT1 AGAT (6 CHONTAE) ?

NÍL

EOLAS EILE – IS FÉIDIR AON EOLAIS EILE A CHUR SA SPÁS THÍOS;