Cormac

“Ag ceiliúradh comh-oidhreacht na nGael arís le trí mháistir ceoil.”

 

an droichead 3

Chris Stout * Catriona Mc Kay * Séamus Begley

Aoine 6 Feabhra 8 i.n. * Friday 6th February 8pm

 

It’s hard to believe there’s only two people on stage as Catriona McKay and Chris Stout weave their way between glorious soundscapes and music of breathtaking simplicity. Chris and Catriona have taken these most traditional of instruments and catapulted them into the contemporary world of music making inspired by the traditional music of Shetland and Scotland.
To remain true to their traditional roots Chris and Catriona have teamed up with the legend that is Seamus Begley from the West Kerry Gaeltacht. They were drawn to his energetic, spontaneous accordion playing and his singing of great depth and sheer beauty. Séamus Begley is one of the most popular Irish traditional musicians, who has a unique style and is considered by many to be one of the finest players of the dance music of West Kerry.
They recorded an album and toured Ireland in Autumn 2014 with the help of Music Network. Their trio CD  ‘Begley McKay Stout’ was album of the week in the Irish Times.

‘Sonically exquisite’ The Guardian

 

www.wegottickets.com/event/305085

Ceistiúchán do straitéis úr na nEalaíon Gaeilge

Iarrtar ort an ceistiúchán seo a líonadh le cuidiú le forbairt na nEalaíon Gaeilge, níl ann ach 7 gceist agus ní ghlacfaidh an suirbhé seo ach cúpla bomaite. 

I 2011, thosaigh POBAL ag cur 3 bhliain dár straitéis i bhfeidhm leis na healaíona Gaeilge a fhorbairt. Tá sé curtha i gcrích. Chuir muid an bhéim ar na riachtanais;

  1. Ag aimsiú na mbearnaí i maoiniú agus tacaíocht d’ealaíontóirí Gaeilge
  2. Ag tógáil lucht éisteachta/féachána do na healaíona Gaeilge
  3. Ag tógáil íomha na n-ealaíon Gaeilge agus an Ghaeilge í féin
  4. Ag tógáil scileanna agus cumais taobh istigh d’earnáil na nealaíon Gaeilge

Buaicphointí

 

  • Bhunaigh muid suíomh idirlíne úr do na healaíona Gaeilge (pobalealain.org) leis a chur chun cinn agus le heolas d’ealaíontóirí Gaeilge agus soláthóirí agus sonraí teagmhála s’acu.

 

  • Oideachas: D’eagraigh muid imeachtaí bunaithe ar riachtanais na scoileanna Gaeilge agus thug muid grúpa saineolaithe le chéile le cás gnó a ullmhú do scéim phíolóta sna Gaelscoileanna.

 

  • Sholáthraigh muid réimse ceardlanna dhrámaíochta agus litríochta leis na torthaí sna cailíochtaí a ardú le béim ar litearthacht.

 

  • D’fhorbair muid scoil cheoil nua aimseartha ‘Cuisle an Cheoil’ atá sa dara bhliain anois.

 

  • Thóg muid íomha na Gaeilge fríd réimse féiltí agus fríd obair ealaíona le grúpaí eitneacha agus mionlaigh agus pobail eile.

 

  • Tá rannóga rialtais, comhairlí, NGOS, eagraíochtaí ealaíona ar an eolas faoi an gá le haitheantas a thabhairt do na healaíona Gaeilge agus iad a neartú mar thoradh stocaireacht s’againn agus aighneachtaí s’againn ar cháipéisí straitéisí éagsúla.

 Seo an nasc chuig an suirbhé;

2014 Ceistneoir POBAL Eis 1

Eolas

Tá an leathanach seo dírithe ar eolas faoi na healaíona a shabháilt agus taiféad a dhéanamh orthu.