Ceistiúchán do straitéis úr na nEalaíon Gaeilge

Iarrtar ort an ceistiúchán seo a líonadh le cuidiú le forbairt na nEalaíon Gaeilge, níl ann ach 7 gceist agus ní ghlacfaidh an suirbhé seo ach cúpla bomaite. 

I 2011, thosaigh POBAL ag cur 3 bhliain dár straitéis i bhfeidhm leis na healaíona Gaeilge a fhorbairt. Tá sé curtha i gcrích. Chuir muid an bhéim ar na riachtanais;

  1. Ag aimsiú na mbearnaí i maoiniú agus tacaíocht d’ealaíontóirí Gaeilge
  2. Ag tógáil lucht éisteachta/féachána do na healaíona Gaeilge
  3. Ag tógáil íomha na n-ealaíon Gaeilge agus an Ghaeilge í féin
  4. Ag tógáil scileanna agus cumais taobh istigh d’earnáil na nealaíon Gaeilge

Buaicphointí

 

  • Bhunaigh muid suíomh idirlíne úr do na healaíona Gaeilge (pobalealain.org) leis a chur chun cinn agus le heolas d’ealaíontóirí Gaeilge agus soláthóirí agus sonraí teagmhála s’acu.

 

  • Oideachas: D’eagraigh muid imeachtaí bunaithe ar riachtanais na scoileanna Gaeilge agus thug muid grúpa saineolaithe le chéile le cás gnó a ullmhú do scéim phíolóta sna Gaelscoileanna.

 

  • Sholáthraigh muid réimse ceardlanna dhrámaíochta agus litríochta leis na torthaí sna cailíochtaí a ardú le béim ar litearthacht.

 

  • D’fhorbair muid scoil cheoil nua aimseartha ‘Cuisle an Cheoil’ atá sa dara bhliain anois.

 

  • Thóg muid íomha na Gaeilge fríd réimse féiltí agus fríd obair ealaíona le grúpaí eitneacha agus mionlaigh agus pobail eile.

 

  • Tá rannóga rialtais, comhairlí, NGOS, eagraíochtaí ealaíona ar an eolas faoi an gá le haitheantas a thabhairt do na healaíona Gaeilge agus iad a neartú mar thoradh stocaireacht s’againn agus aighneachtaí s’againn ar cháipéisí straitéisí éagsúla.

 Seo an nasc chuig an suirbhé;

2014 Ceistneoir POBAL Eis 1